Aerowash tar upp ett konvertibellån om tretton miljoner SEK

Aerowash AB (publ) har tecknat ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti.

Det konvertibla lånet ges av en mindre grupp investerare: Tommy Ure, Råsunda Förvaltning AB, Modelio AB, Gerhard Dal, Wilhelm Risberg, Great Venture & Consulting AB, Raging Bull Invest AB, TJ Junior AB, David Zaudy, Karkas Capital AB samt Oscar Molse.

Skälet till att frångå befintliga aktieägarnas företrädesrätt var att det bedömdes som en mer gynnsam lösning för bolaget att uppta detta konvertibellån till, för Aerowash, förmånliga villkor.

Lånet löper med en kvartalsvis ränta om tre (3) procent, därutöver utgår en uppläggningsavgift om två och en halv (2,5) procent.

Konvertering kan ske vid varje månadsslut under det konvertibla lånets löptid och skall anmälas till Bolaget under de fem sista bankdagarna i varje månad. I det fall den planerade strukturaffären med US Aviation genomförs, för vilken ett LOI är tecknat, kan konvertering ske närhelst respektive konvertibellångivare så önskar. Första datum för konvertering är onsdag 24 juni 2020 och sista datum för konvertering är onsdag 30 juni 2021.

Konverteringskursen per aktie av serie B skall vara 13,5 svenska kronor.

Vinstutdelning för de nya aktierna får ske från och med det räkenskapsår då aktierna ges ut.

Aktiekapitalet kommer ökas med högst 962 963 svenska kronor när konvertering av det konvertibla lånet sker.

"Vi är glada för förtroendet från våra investerare där de är villiga att stötta oss i att finansiera vår fortsatta expansion och refinansiera existerande brygglån. Vi är också nöjda med att ha säkrat den finansiering vi behöver för att kunna leverera på vår plan avseende både nya potentiella leveranser av robotar och strukturaffären med US Aviation.", säger Niklas Adler VD för Aerowash.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2020.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected] 
www.aerowash.com 

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.


Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37