Aerowash meddelar sista dag för handel med BTU

Aerowash AB (publ) (härefter "Aerowash" eller "Bolaget") genomförde nyligen en företrädesemission av 370 535 units, motsvarande 6 002 667 SEK. Onsdag den 10 januari 2018 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredag den 12 januari 2018.
Registrering av 1 111 605 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Aerowash till 3 334 819 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 334 819 SEK efter en ökning med 1 111 605 SEK i samband med emissionen.
Registrering av 370 535 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546739 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 1 B beräknas inledas den 17 januari 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37