Aerowash meddelar första dag för handel med teckningsoption

Aerowash AB (publ) (härefter "Aerowash" eller "Bolaget") genomförde nyligen en företrädesemission av 370 535 units, motsvarande 6 002 667 SEK. Registrering av 370 535 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546739 har skett hos Bolagsverket. Handeln med TO 1 B kommer att inledas den 17 januari 2018.

Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen), dock lägst 370 535 SEK och högst 3 MSEK.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37