Aerowash har tecknat term sheet avseende etablering av ett Joint Venture-bolag för Gulfstaterna

Aerowash har idag tecknat ett term sheet avseende etablering av ett 50/50 ägt Joint Venture-bolag (JV-bolaget) för GCC-regionen (Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman). Samarbetspartner är det saudiarabiska bolaget Trans-Cities Trading (TCT).

Syftet med etableringen är att skapa en helhetsleverantör för flygplanstvätt i GCC-regionen. JV-bolaget kommer dels tillhandahålla tvätttjänster åt flygbolagen i regionen, dels vara exklusiv återförsäljare av Aerowash produkter i regionen.

TCT ansvarar för finansieringen av JV-bolaget och Aerowash ansvarar för att tillhandahålla tvättrobotar till JV-bolaget.

Tidplanen är att etablera JV-bolaget under andra kvartalet och att påbörja verksamheten under fjärde kvartalet i år.

Aerowash VD Niklas Adler kommenterar:

"Detta är ett stort genombrott med en helt ny affärsmodell som helhetsleverantör med stor potential. Dessutom sker detta i den expansiva Gulfregionen där vår partner har ett väletablerat kontaktnät hos flygbolagen. Pandemin har tvingat fram ändrade förutsättningar i underhållsledet och för framtiden tror jag starkt på en modell där vi tillhandahåller vår lösning som tjänst. Det kommer bli mycket spännande att utveckla detta koncept vidare inte bara i Gulfen, utan även i andra marknader med stora volymer. Med detta koncept skapar vi möjlighet att generera återkommande intäktsströmmar samt möjlighet att växa vidare genom att addera andra närliggande tjänster."

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedananstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37