Aerowash har tecknat partneravtal för Kina och Indien

Aerowash har ingått att exklusivt distributionsavtal med Nordic Hi-Tech Ltd avseende den kinesiska marknaden. Avtalet innebär att Nordic Hi-Tech får exklusiv rätt att sälja och marknadsföra Aerowash tvättrobotar på den kinesiska marknaden. Nordic Hi-Tech Ltd är ett bolag som är fokuserat på att sälja europeiska produkter mot den kinesiska tåg- och flygindustrin. Bolaget är delägt av Nordic Ground Support Equipment AB, ett dotterbolag till Nordic Ground Support Holding AB.

Aerowash har även ingått att exklusivt agentavtal med ett indiskt bolag avseende den indiska marknaden. Avtalet innebär att bolaget får exklusiv rätt att sälja och marknadsföra Aerowash tvättrobotar på den indiska marknaden. Partnern är ett bolag som är fokuserat på att sälja produkter och eftermarknadstjänster mot den indiska flygindustrin.

"Både Kina och Indien är oerhört intressanta marknader för våra produkter. Flygindustrin är i kraftigt tillväxt, både i Kina och Indien. Vi har nu formella partneravtal på plats vilket ger oss möjlighet att ytterligare öka satsningarna på dessa marknader" säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

MAR
Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017.

Niklas Adler
Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]
Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37