Aerowash har tecknat avtal med Airbus avseende "Tool Approval"

Aerowash har tecknat ett avtal med Airbus. Avtalet innebär att Aerowash kommer att genomgå en verifieringsprocess med Airbus i två steg. Först görs en teknisk verifiering av produkten AW 12, och sedan görs en verifiering i operativ miljö. Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual. Verifieringsprocessen beräknas avslutas under 2018. Airbus tillsammans Boeing dominerar världsmarknaden för flygplan.

"Vi ser det som en viktig kvalitetsstämpel att gå igenom Airbus verifieringsprogram. Förutsatt att inget oförutsett inträffar kommer AW 12 att ingå i underhålls- och utrustningsmanualerna för Airbus senare i år. Jag tror att detta är mycket positivt för Aerowash och att en verifiering från Airbus kommer att bidra till fler affärer. Airbus är för närvarande den största flygplanstillverkaren i världen.", kommenterar Aerowash VD Niklas Adler.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37