Aerowash avbryter transaktionsprocessen med Novak Aviation

Aerowash är inne i en mycket expansiv fas. Marknadsförutsättningarna är väsentligt bättre idag än tidigare och styrelsen gör nu bedömningen att bolagets möjligheter begränsas av den pågående och utdragna transaktionsprocessen med Novak Aviation ("Novak"). Därtill har styrelsen erhållit information från vissa huvudägare att dessa inte längre stödjer processen. Mot bakgrund av detta har styrelsen valt att avbryta transaktionsprocessen.

Aerowash ingår i november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services om förvärv av bolagets dotterbolag. Men under början av 2020 utbryter Covid-pandemin och flygbranschen drabbas väldigt hårt. Under pandemin förlängs LOI:n ett flertal gånger, främst eftersom det är osäkert hur länge pandemin och de branschhämmande restriktionerna ska vara. Hösten 2022 sker en omstrukturering hos U.S. Aviation Services och i stället övertas processen av Novak Aviation.

Under oktober 2022 signeras ett aktieöverlåtelseavtal med Novak. Men en ankarinvesterare drar sig oväntat ur varför Novak i januari 2023 anlitar en amerikansk investmentbank med syfte att säkra finansiering för utköpet. Under sensommaren 2023 meddelar investmentbanken att ett amerikanskt PE-bolag ingått en avsiktsförklaring med Novak avseende finansieringen av utköpet. Men Aerowash styrelse har per idag ännu inte erhållit besked om när finansieringen kan vara säkerställd.

Aerowash befinner sig för närvarande i en mycket expansiv fas. Marknadsläget har det senaste halvåret kraftigt förbättrats och Aerowash är idag ett i branschen etablerat bolag med starkt globalt varumärke och koncept. Styrelsen bedömer därför att det finns väldigt goda möjligheter att skapa stora aktieägarvärden under den kommande tiden. Det innebär bland annat att viktiga strategiska beslut måste fattas inom kort, såsom vad gäller samarbetspartners.

Processen med Novak har pågått länge och styrelsen gör nu bedömningen att den begränsar bolagets möjligheter i att maximera värdet för Aerowash aktieägare. Vidare har styrelsen haft kontakter några av huvudägarna som anser att den aktuella värderingen om 16,5 MUSD på skuldfri basis inte avspeglar bolagets värde mot bakgrund av den kraftiga tillväxten och kommande möjligheter. Styrelsen bedömer att det saknas förutsättningar att driva processen vidare då stöd från huvudägare saknas. 

Styrelsen har därför valt att avbryta processen med Novak.

"Vi har mycket jobb framför oss men också fantastiska möjligheter. Vi har skapat ett unikt koncept som verkligen fått fäste i branschen. Under senare tid har vi märkt att processen med Novak är en begränsande faktor för oss. Därtill saknas internt stöd från ägarhåll. Därför har vi valt att avbryta." säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37