REGMAR

Zesec upptar brygglån om sammanlagt 1,0 MSEK

Zesec upptar brygglån om sammanlagt 1,0 MSEK för att täcka likviditetsbehov under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för en strukturaffär samt andra finansieringslösningar i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av bolagets verksamhet

Idag den 22 mars 2023 har Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") ingått brygglåneavtal med befintliga ägare om sammanlagt 1,0 MSEK. Syftet med brygglåneavtalen är att täcka likviditetsbehov i verksamheten under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för genomförande av en strukturaffär i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av Bolagets verksamhet. Bolaget utreder även möjligheten att få på plats ytterligare finansieringslösningar. Därutöver noteras att Bolagets TO3 kan påkallas i slutet av april 2023 och att Bolaget då förväntas erhålla emissionslikvid.

Brygglåneavtal om sammanlagt 1,0 MSEK har ingåtts med sex befintliga aktieägare, varav en är Noisivian Invest AB, ett bolag ägt av Bolagets styrelseledamot Per Jorlind. Brygglånen löper med en månatlig ränta om 1 procent och förfaller till betalning den 31 juli 2023. Låntagarna äger rätt att påkalla att lånesumman helt eller delvis erläggs genom en emission av aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om fem (5) handelsdagar efter det datum långivaren påkallar betalning. För det fall Noisivian Invest AB önskar påkalla återbetalning genom emission av aktier kommer beslut om detta behöva tas av bolagsstämman med nio tiondelars (9/10) majoritet. Förfallodatum för befintliga lån till Långivarna Formue Nord AS och Staffansgården i Trää AB har i samråd ändrats till den 30 juni 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 16.50 CEST.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission