Finansiell kalender

Första dag för handel i Avsalts aktie efter sammanläggning av aktier Övrig händelse

Tidplan

Följande tidplan gäller för sammanläggningen. 

Datum

Åtgärd

11 juni 2024

Sista dagen för handel i Avsalts aktie innan sammanläggningen.

12 juni 2024

Första dag för handel i Avsalts aktie efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och Avsalts aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0022242681.

13 juni 2024

Avstämningsdagen för sammanläggningen.

Kontakt

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540