Pressmeddelanden

REG
Avsalt Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://avsalt.com.
REG
Avsalt Group AB (publ) publicerar en andra kontrollbalansräkning Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") styrelse har i enlighet med 25 kap. 16 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en andra kontrollbalansräkning som granskats av Bola...
REG
Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Avsalt Group Styrelsen i Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman som hölls den 2 maj 2024, beslutat att avstämningsdag för sa...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVSALT GROUP AB (PUBL) TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA Avsalt Group AB (publ), org.nr 559106-5999, håller årsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 28 juni 2024 kl. 14.00 i Moll Wendén Advokatbyrås lokaler på Stortorget 8, i Malmö.
REG
Avsalt ändrar datum för årsstämma och årsredovisning Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har beslutat att senarelägga årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen. Beslutet har fattats mot bakgrund av det nyss...
REG
Zesec of Sweden AB byter namn till Avsalt Group AB Zesec of Sweden AB ("Zesec") har nu genomfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Avsalt AB. Förvärvet har finansierats genom en apportemission, genom vilken Avsalt AB har bl...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Första dag för handel i Avsalts aktie efter sammanläggning av aktier Övrig händelse

Tidplan

Följande tidplan gäller för sammanläggningen. 

Datum

Åtgärd

11 juni 2024

Sista dagen för handel i Avsalts aktie innan sammanläggningen.

12 juni 2024

Första dag för handel i Avsalts aktie efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och Avsalts aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0022242681.

13 juni 2024

Avstämningsdagen för sammanläggningen.

Kontakt

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540