REG

Zesec upptar brygglån

Zesec upptar brygglån om sammanlagt SEK 100 000 under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för en strukturaffär samt andra finansieringslösningar i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av bolagets verksamhet.

Bolaget har den 11 september 2023 har Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") ingått brygglåneavtal med befintliga ägare om sammanlagt SEK 100 000 under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för genomförande av en strukturaffär i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av Bolagets verksamhet. Bolaget utreder även möjligheten att få på plats ytterligare finansieringslösningar. Därutöver noteras att Bolagets TO4 kan påkallas i oktober 2023 och att Bolaget då förväntas erhålla emissionslikvid.

Brygglåneavtal om sammanlagt SEK 100 000 har ingåtts med ett konsortium bestående av tre av bolagets största aktieägare. Brygglånet löper med en månatlig ränta om 0 procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78


Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission