REGMAR

Zesec tecknar avtal med SBC och SIQURE värt totalt ca 12 MSEK för Zesec

Zesec har tillsammans med säkerhetsföretaget Siqure Scandinavia AB tecknat ett gemensamt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, om installation av nyckelfri passage i bostadsrättsföreningar. Installation kommer att ske successivt enligt en avropsmodell för abonnemang respektive hårdvara med början sommaren/hösten 2022. Närmare detaljer för installationsplanen kommer att överenskommas under de kommande veckorna.

SBC och Zesec inledde sitt samarbete 2021 när över 4 300 bostadsrättsföreningar över hela Sverige erbjöds möjlighet att öppna dörrar med smartphone istället för med nycklar. Nu ökar SBC takten genom att ta initiativet till att installera nyckelfri passage hos sina kunder av såväl effektivitets- som miljöskäl. Siqure ansvarar för installation av tekniken på plats och Zesec ansvarar för mobil access. Avtalstiden är initialt 30 månader med automatisk 12 månaders förlängning. Det totala avtalsvärdet för Zesec bedöms vara ca 12 MSEK och inkluderar såväl Bolagets egenutvecklade styrenhet MX som mobila accesstjänster.

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ.) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl.13.10 CEST.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet ZESEC på marknadsplatsen NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission AB är Bolagets mentor, [email protected], 08-503 01 550.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

 www.zesec.com

 

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Bolaget grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. SBC har idag 350 anställda och omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen.

www.sbc.se

 

Om SIQURE
SIQURE marknadsför och levererar moderna, smarta och innovativa säkerhetslösningar, anpassade efter kundens verksamhet. Våra produkter och tjänster, oavsett vilka, skall alltid tillföra kunden en tydlig affärsnytta och förbättrad säkerhet. Företagets medarbetare har mångårig, gedigen expertis och dokumenterad erfarenhet av säkerhetsmarknaden, i allt från produkt- och tjänsteutveckling till projektledning, installation och service. SIQURE är medlem i branschföreningen Säkerhetsbranschen, ett medlemskap som innebär särskilda krav på etik, kvalitet, kunskap och ansvarsfullt agerande.

www.siqurescandinavia.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540