Zesec tecknar avtal med FastPark om leverans av mobil access

Zesec meddelar att bolaget har tecknat partneravtal med FastPark om leverans av mobil access och integrering i kundens plattform för uthyrning av parkeringsplatser. FastPark är ett snabbväxande bolag och har som mål att hyra ut 8 000 parkeringsplatser inom två år via sin app.

Den moderna delningsekonomin gör det möjligt att samutnyttja olika varor och tjänster på ett effektivt sätt, och FastPark utnyttjar detta koncept för att öka användningen av parkeringsplatser. Via deras app kan privatpersoner hyra och hyra ut parkeringsplatser så att de kan användas en större del av tiden och därmed skapas nya miljösmarta parkeringslösningar runt om i Sverige. Många parkeringsplatser som skulle kunna samnyttjas har dock inte varit möjliga att ansluta tidigare då de kräver att man passerar en låst garageport.

- Vi sökte efter en smidig lösning som gör att våra användare kan låsa upp garageporten via FastPark-appen. Valet föll på Zesec som erbjuder både tredjepartsintegration och den hårdvara som behövs. Vi sätter stort värde på att integreringen är så smidig att våra användare inte behöver växla mellan olika appar när de ska låsa upp en garageport, säger Albin Samuelsson VD på FastPark.

FastPark har valt en lösning som består av Zesecs flexibla integrationsplattform och den nyligen lanserade universella styrenheten MX. Tillsammans digitaliserar de befintliga elektriskt eller motoriserat styrda lås på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

- Vi utvecklade vår digitala styrenhet MX för att stödja vår affärsidé om digitalt tillträde till fastigheter då vi inte kunde hitta en redan existerande produkt som uppfyllde våra krav på flexibla kommunikationsmöjligheter, enkel installation och snabb responstid. Genom avtalet med FastPark öppnas ett nytt och spännande affärsområde för Zesec, och vi har erhållit ytterligare ett kvitto på att styrenheten kan användas inom många olika typer av verksamheter, säger Zesecs VD Magnus Gilborne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.

Om FastPark
FastPark är plattformen där parkeringsbehövande möter dem som vill hyra ut sin parkeringsplats. Det kan vara svårt att hitta en parkering i centrum när man till exempel ska till jobbet på morgonen, är i en främmande stad eller ska på något event.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540