REG

Zesec of Sweden AB (publ) styrelseledamot Peter Hummelblad utträder ur bolagets styrelse

Styrelseledamoten Peter Hummelblad har idag anmält egen avgång ur Zesecs styrelse. Skälet grundar sig i den potentiella konflikt som föreligger mellan Peter Hummelblads yrkesmässiga lojalitet som han har gentemot AEYE Holding AB (potentiell förvärvare av Zesecs inkråm) och som uppstått till följd av hans tidigare yrkesmässiga kontakt, i egenskap av advokat, med AEYE Holding AB och dess företrädare, och den lojalitet mot Zesec som han har som ledamot i styrelsen.

Peter Hummelblad lämnar följande yttrande.

-Jag väljer att kliva av mitt uppdrag som ledamot i Zesecs styrelse uteslutande på grund av att jag inte vill hamna i en situation där mitt oberoende som advokat ifrågasätts eller där jag inte fullt ut kan iaktta min lojalitet mot Zesec såväl som mot AEYE. Det ligger i en transaktions natur att det uppstår intressekonflikter mellan säljare och köpare vilket medför att jag, på grund av min tidigare yrkesmässiga relation till köparen, har svårt att iaktta mina advokatetiska förpliktelser fullt ut.

-Jag vill avsluta med att betona att jag har fullt förtroende för kvarvarande styrelse och bolagets ledning. De arbetar hårt för att hitta den bästa tänkbara lösningen, givet förutsättningarna, för bolagets aktieägare, anställda, leverantörer och kunder.

Alexander Tasevski, styrelsens ordförande:

- Jag vill å styrelsens vägnar tacka Peter för hans tid som ledamot och hans engagemang för bolaget.

- Styrelsen kommer att inleda arbete med att skyndsamt hitta en lämplig ersättare för Peter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540