REG

Zesec of Sweden AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké Q4 1 oktober - 31 december 2021

Zesec of Sweden AB (publ.) "Zesec" har under helåret 2021 genomfört investeringar i teknologiska lösningar som under Q4 2021 genererat en fyrdubblad nettoomsättning samt tre stycken starka produkt-/tjänsteområden

Zesec har genomfört ett kapitalintensivt utvecklingsarbete under helåret 2021 vilket genererat en ökning i nettoomsättning med 426% i jämförelse med Q4 2020. För helåret 2021 ökade Zesec nettoomsättningen med 380%. Ökningen i bolagets nettoomsättning härrör huvudsakligen till ökade SaaS-intäkter.

Den mest kapitalintensiva perioden avseende utvecklingskostnader har passerats enligt bolaget vilket har skapat en skalbar produkt- och tjänsteportfölj. Zesec ser nu fram emot att kapitalisera på de nyutvecklade produkterna och tjänsterna samt fokusera på försäljning och tillväxt under 2022.

- Zesec har under 2021 investerat i framtagandet av en ny mobil porttelefoni som vi tror kommer revolutionera marknaden, säger Zesecs VD Magnus Gilborne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar
infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås.


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission