REG

Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för Styrelsen 2022/2025

Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram till styrelsen som godkändes av bolagsstämman den 15 juni 2022. Programmet gav styrelsen möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. Samtliga 212 000 teckningsoptioner tecknades.

Styrelsemedlemmarna Alexander Tasevski, Eric Michélsen, Peter Hummerblad och Per Jorlind har samtliga tecknat 50 500 optioner vardera. Emma Skåpe har tecknat 10 000 optioner.

- Som medgrundare och ägare ser jag positivt på att våra externa styrelsemedlemmar valt att teckna hela optionspaketet. Med ett strikt pris som är ca 148 procent över dagens kurs så ser de samma potential i Zesec som vi gör, säger Björn Olsson, Provatum Holding AB.

Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 7,7 kronor. Samtliga 212 000 optioner i programmet tecknades och vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 4,9 procent utspädning baserat på antalet aktier per dagen för införandet av incitamentsprogrammet. Påkallandeperioden är perioden från 1 juni 2025 till och med den 15 juni 2025. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie. Du hittar villkor för teckningsoptioner till Styrelsen 2022 på vår webbplats, Protokoll för Årsstämma 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

 www.zesec.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540