REG

Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för VD och Ledningsgrupp 2022/2025

Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram till VD och Ledningsgrupp som godkändes av bolagsstämman den 15 juni 2022. Programmet gav VD och Ledningsgrupp möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år.
Samtliga 318 000 teckningsoptioner tecknades.

VD Magnus Gilborne tecknar 159 000 optioner. Resterande i Ledningsgruppen har samtliga tecknat enligt fördelningen: Christian Meijer 33 000 st, Christian Herrmann 33 000 st, Martin Konczak 40 000 st och Ylva Bergvik Lee 53 000 st.

- Som medgrundare och ägare ser jag positivt på att vår VD och Ledningsgrupp valt att teckna hela optionspaketet. Med ett strikt pris som är ca 148 procent över dagens kurs så ser de samma potential i Zesec som vi gör, säger Björn Olsson, Provatum Holding AB.

 Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 7,7 kronor. Samtliga 318 000 optioner till VD och Ledningsgrupp i programmet tecknades och vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 4,9 procent utspädning baserat på antalet aktier per dagen för införandet av incitamentsprogrammet. Påkallandeperioden är perioden från 1 juni 2025 till och med den 15 juni 2025. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie. Du hittar villkor för teckningsoptioner till VD och Ledningsgrupp 2022 på vår webbplats, Protokoll Årsstämma 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

 www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission