REG

Zesec of Sweden AB (publ) meddelar att bolagets ledning och styrelse utnyttjar 100 procent av innehavda teckningsoptioner av serie TO3 under pågående nyttjandeperiod

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets ledning och styrelse utnyttjar 100 procent av innehavda teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna") under pågående nyttjandeperiod. Tecknarna inkluderar bland andra Bolagets VD Christian Meijer. Totalt tecknar ledning och styrelse 161 914 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, motsvarande cirka 4 procent av utestående Teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutas idag den 28 april 2023.

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Zesec till en teckningskurs om 0,17 SEK per aktie, vilken motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har pågått från och med den 17 april 2023 till och med idag den 28 april 2023. Det slutgiltiga utfallet publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av nyttjandeperioden.

Nyttjade Teckningsoptioner kommer att ersättas med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission