REG

Zesec of Sweden AB (publ) inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs i teckningsoptioner av serie TO4

Idag den 18 september 2023 inleds beräkningsperioden för fastställande av teckningskurs för teckningsoptionerna av serie TO4 ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med Zesec of Sweden ABs (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023.

Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september till och med den 29 september 2023. Utnyttjandekurs får dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande, d.v.s. 0,062099 SEK och högst 0,12 SEK per aktie.

Totalt emitterades det 115 920 124 Teckningsoptioner av serie TO4, där varje en (1) Teckningsoption berättigar teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023.

I samband med att utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna är fastställd kommer Zesec gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjande av Teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission