REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) ingår LOI för omvänt förvärv med Avsalt AB

Styrelserna för Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" och Avsalt AB har per idag 26 oktober ingått ett LOI för omvänt förvärv där avsikten är att Zesecs börsplats övertas av Avsalt AB.

Efter inkråmsöverlåtelsen där Zesecs helägda dotterbolag Zesec Production AB överlåts till AO Capital AB (villkorat godkännande av extra bolagsstämma) har Zesecs styrelse fattat beslut om att ingå LOI gällande omvänt förvärv med Avsalt AB. Det innebär i så fall att Zesecs börsplats kommer övertas av Avsalt AB (villkorat godkännande av extra bolagsstämma samt NGM). Styrelserna för Zesec och Avsalt AB har enats om en proportion där en andel motsvarande 3,53% av Avsalt AB kommer tillfalla Zesecs aktieägare vid eventuellt slutförande av omvänt förvärv.

Avsalt AB är verksamma inom segmentet Cleantech arbetar med avsaltning och rening av vatten genom ett högeffektivt helelektriskt system som är hållbart. Avsalt AB har sitt säte i Malmö och bolagets styrelse kommer arbeta i nära samarbete med Zesecs styrelse för att genomföra det omvända förvärvet på ett strukturerat sätt samt med fokus att skapa värde för bägge bolagens aktieägare.

- Zesec ser mycket positivt på att Avsalt AB väljer att ingå LOI för omvänt förvärv och därmed överta Zesecs börsplats. Efter inkråmsöverlåtelsen 2023-10-31 bedömer Zesecs styrelse att omvänt förvärv med Avsalt är bästa lösningen för bolagets aktieägare att få värde framåt. Ett omvänt förvärv tillsammans med Avsalt AB som har en spännande samt modern lösning för ett globalt problem känns helt rätt som tagare av börsplatsen säger Christian Meijer, VD på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 18.30 CEST.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com

Om Avsalt AB
Avsalt AB grundades som ett svenskt bolag med målet att bygga ett kommersiellt system för vattenavsaltning. Idag har Avsalt sitt säte i Malmö och R&D-kontoret är baserat i Delft, Nederländerna. Utvecklingen av Avsalts avsaltningsenhet genomförs på TU Delft, Nederländerna i nära samarbete med "Department of Process and Energy".

www.avsalt.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540