REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Zesec ökar nettoomsättningen med 619% och lanserar produkter samt tjänster på den internationella marknaden

Användandet av Zesecs produkter och tjänster har ökat med 1816% vs jämförbar period föregående år. Bolaget har under 2021 och YTD 2022 investerat kraftigt i produkter och tjänster som en del av den expansionsplan vilken bolaget nu fullföljer. Bolaget lanserar även ett besparingsprogram som ett resultat av ökad operationell effektivitet samt framgångsrikt lanserad expansionsplan med ökad tillväxt som mål. Bolaget kommer även framöver se över såväl tillväxtfrämjande som kostnadsbesparande åtgärder.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni:

  • Zesec tecknar avtal med SBC och SIQURE värt totalt ca 12 MSEK för Zesec

  • Zesec tecknar internationellt återförsäljaravtal med norska Vrio

  • Zesec signerar första internationella affären

  • Zesec tecknar avtal med internationellt affärssystem

  • Zesec tecknar avtal med BANK-ID

Utdrag ur vd-ordet 

" Zesec erbjuder en komplett IoT-lösning för mobil passage och står väl rustat för fortsatt expansion."
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

Pressmeddelande under perioden kan du läsa här

Den kompletta Halvårsrapporten 1 januari - 30 juni 2022 kan du läsa här

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl.08.45 CEST.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet ZESEC på marknadsplatsen NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission AB är Bolagets mentor, [email protected], 08-503 01 550.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540