REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké Q4 1 oktober - 31 december 2022

Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" har under helåret 2022 ökat antalet användare med 1 431% och antalet upplåsningar med 545% vilket tillsammans med en ökad nettoomsättning på 205% samt sänkta rörelsekostnader med ca 25% genererat ett förbättrat resultat vs 2021

Zesec har under 2022 arbetat hårt med att följa upp 2021 års investeringar i utvecklingsarbeten med att öka försäljning samt kommersiell kapacitet. Bolaget har under 2022 skapat ett starkt återförsäljarnätverk, tagit internationella affärer samt etablerat ett nytt segment i gym- och träningsanläggningar. Ovan har
bidragit till exponentiell ökning i antalet användare och upplåsningar samt en drygt trefaldigad nettoomsättning. Ökningen i bolagets nettoomsättning härrör huvudsakligen till ökade abonnemangsintäkter (s.k. SaaS-intäkter).

Bolaget har under Q4 2022 genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget ca 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionen innebär att bolaget möjliggör initiativ till försäljningstillväxt, internationell expansion, produktutveckling, marknadsföring samt en stärkt balansräkning där nettoskuldsättningen per 2022-12-31 är historiskt låga 3%.

- Zesec har under 2022 investerat i återförsäljarnätverk, partnersamarbeten samt internationell expansion vilket skapat en positiv hävstångseffekt för vår försäljning. Bolaget står starkt rustat för fortsatt försäljningstillväxt samt stärkt kommersialisering, säger Magnus Gilborne VD för Zesec.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här
Bokslutskommunikén Q4 1 oktober - 31 december 2022 kan du läsa här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl.08:45 CEST.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540