REG

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022

Zesec of Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2022.

Ökad nettoomsättning
Bolaget har ökat nettoomsättningen med 205% för 2022 vs 2021 och växer kontinuerligt i både Sverige och Norge. Bolaget har pågående diskussioner med flera internationella aktörer som är positivt inställda till att kunna låsa upp dörrar digitalt samt globalt.

Antalet Zesec-användare ökar exponentiellt
Under 2022 ökade antalet Zesec-användare med 1 431% och antalet upplåsningar med 545%. Det är heller inte längre endast entréportar i flerbostadshus som digitaliseras utan i allt högre utsträckning också kontor, träningsanläggningar och garage.

Stärkt balansräkning
Bolaget har under Q4 2022 slutfört den företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 19 september 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022. Bolaget tillfördes cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionslikviden möjliggör en stärkt balansräkning samt finansiering av tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring. 

Sänkta rörelsekostnader
Bolaget har arbetat intensivt med att effektivisera bolagets löpande verksamhet, som ett resultat av det arbetet har rörelsekostnaderna sänkts med ca 25% över en överskådlig framtid. Besparingsprogrammet lanserades under Q3 2022 och effekterna blev synliga fullt ut från och med Q4 2022.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här

Den kompletta Årsredovisningen 2022 kan du läsa här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540