Zesec of Sweden AB (publ) ansöker om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefoni

Bara i Sverige finns det ca 300 000 entrédörrar med traditionella porttelefoner som medför höga kostnader avseende installation, löpande kostnader för service, underhåll och reparationer. Kostnaden för installation av porttelefoni kan idag uppgå till så mycket som 1 miljon kronor för en fastighet. Zesecs patentsökta lösning är att använda redan befintlig teknologi i våra smartphones i stället för att köpa dyra porttelefonisystem.

-Zesecs lösning är lika enkel som smart! Besökaren skannar en QR-kod, ringer på och ett videosamtal startas mellan besökare och hyresgäst via deras smartphones, säger Thomas A Rejmell, COO på Zesec.

Ett av de fastighetsbolag som är intresserade av Zesecs porttelefonilösning är fastighetskoncernen Balder som äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge.

-Detta ger våra hyresgästen en ökad trygghet, kontroll och flexibilitet samtidigt som lösningen är kostnadseffektiv. Det ger oss möjlighet att göra stora besparingar som vi kan investera i annat för att öka trivseln för våra hyresgäster i framtiden, säger Mattias Stridh, driftansvarig för passagesystemen på Fastighets AB Balder.

Har en fastighetsägare eller bostadsrättsförening redan avtal med Zesec om digitalt tillträde krävs endast en uppgradering för att få tillgång till porttelefoni.

-Tjänsten ingår i Zesecs strategi att bygga en modern digital infrastruktur för fastigheter som stödjer konsumenternas förändrade köpmönster kopplat till snabbt växande e-handel och köp av hushållsnära tjänster. Tjänsten är hundra procent skalbar och kräver nästan ingen installationskostnad, säger Magnus Gilborne, VD på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540