REG

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Zesec (TO1)

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") meddelar idag, den 22 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med Bolagets notering på NGM Nordic SME i maj 2021. Under perioden 7 juni till och med den 21 juni 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier till en teckningskurs om 7,1 SEK genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Eftersom teckningskursen var högre än aktiens marknadskurs under teckningsperioden har inga teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540