REG

Thomas Rejmell, största ägare i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Thomas Rejmell, största ägare i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.

Den 28 maj ökade Thomas Rejmell, största ägare i Zesec, sitt ägande i bolaget genom förvärv av aktier på marknaden. Totalt förvärvades 10 000 aktier till ett värde av 68 TSEK. Efter förvärvet äger Rejmell 2 329 500 aktier, vilket motsvarar 22,83% av kapitalet (tidigare 22,74%)

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) [email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission