Succé för Zesecs mobila porttelefoni på SLR:s årsträff

Zesec presenterade företagets patentsökta mobila porttelefoni och accesslösningar på SLR:s (Sveriges Lås- och Säkerhetsföretags Riksförbund) årsträff i Göteborg där uppemot 200 personer från 45 företag i säkerhetsbranschen deltog.

Zesecs innovativa teknik väckte stor uppmärksamhet vilket resulterade i att 20 nya säkerhetsföretag nu väntar på att bli återförsäljare. Det var framför allt Zesecs kostnadseffektiva mobila porttelefoni som väckte säkerhetsföretagens intresse. Tjänsten innebär att befintlig teknik i smartphones används och att öppning kan göras från vart som helst i världen.

Zesecs strategi att sälja via auktoriserade låssmeder och säkerhetsföretag är ett framgångskoncept. Antalet tecknade avtal med återförsäljare har nu passerat 60 och ytterligare 20 säkerhetsföretag väntar på att få köra igång. Målet att ha ett återförsäljarnätverk omfattande 100 säkerhetsföretag vid utgången av 2022 beräknas därmed överträffas.

- Att växa tillsammans med våra återförsäljare är en framgångsrik strategi eftersom de redan har en mångårig och väl etablerad affärsrelation med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt vet vilka behov deras kunder har, säger Magnus Gilborne VD på Zesec.

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ.)
[email protected]

+46 70 375 40 74

Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar
infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.

Om SLR

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. SLR har 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt över 200 lås-och säkerhetsföretag spridda över landet. Branschförbundet SLR bildades 1955 och arbetar med att stärka medlemsföretagens auktorisation, vilken kräver yrkeskompetens i form av mästarbrev i låssmedsyrket, besiktigade och godkända lokaler samt sund företagsekonomi. Auktorisationen och SLR:s etiska regler är en garanti för att kunderna ska känna sig trygga och få en kvalitetssäkrad installation av sina säkerhetsprodukter.


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission