Rekordstort intresse att bli återförsäljare av Zesecs mobila tjänster och produkter

Zesecs strategi att nå tillväxt tillsammans med återförsäljare är en succé och antalet tecknade avtal med återförsäljare har nu passerat 50 vilket vida överstiger målet på 30 för perioden. Det är främst låssmedsföretag anslutna till SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, som väljer att bli återförsäljare.

- Att växa tillsammans med återförsäljare är en framgångsrik strategi eftersom de oftast har en mångårig och väletablerad affärsrelation med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt vet vilka behov deras kunder har. Det potentiella affärsvärdet med det aktuella antalet återförsäljare bedöms till ca 9,2 MSEK på årsbasis, säger Thomas Rejmell t.f. Head of Sales på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås.

Om SLR
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. SLR har 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt över 200 lås-och säkerhetsföretag spridda över landet. Branschförbundet SLR bildades 1955 och arbetar med att stärka medlemsföretagens auktorisation, vilken kräver yrkeskompetens i form av mästarbrev i låssmedsyrket, besiktigade och godkända lokaler samt sund företagsekonomi. Auktorisationen och SLR:s etiska regler är en garanti för att kunderna ska känna sig trygga och få en kvalitetssäkrad installation av sina säkerhetsprodukter.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540