REGMAR

Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "Zesec of Sweden AB (publ.) ingår låneavtal och säkerställer finansieringen för sin strategiska inriktning"

Med anledning av att MAR-etikett saknades i det förra PM:et kommer här en rättelse. Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar att bolaget erhåller ett lån om 5 MSEK från ett privat investerarkonsortium

Lånet löper med en månatlig ränta om 1% och har en uppläggningsavgift om 5% samt förfaller till betalning senast 30 juni 2022. Lånet innebär en möjlighet för långivaren att konvertera lånet till aktier mot 70% värde av 10 dagars VWAP.

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 kl. 08:30:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar
infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540