REG

Magnus Gilborne, VD i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Magnus Gilborne, VD i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.

Den 28 maj ökade Magnus Gilborne, VD i Zesec, sitt ägande i bolaget genom förvärv av aktier på marknaden. Totalt förvärvades 3 000 aktier till ett värde av 20 TSEK. Efter förvärvet äger Gilborne 293 000 aktier, vilket motsvarar 2,87% av kapitalet (tidigare 2,84%)

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) [email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540