REG

Byte av mentor till Eminova Fondkommission AB

Zesec of Sweden AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB ("Eminova") att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Eminova tillträder som mentor för bolaget från och med måndag den 19 september 2022.

Zesec of Sweden AB (publ) har samtidigt sagt upp mentorsavtalet med Mangold Fondkommission AB ("Mangold"). Bytet av mentor från Mangold till Eminova under uppsägningsperioden sker enligt överenskommelse mellan parterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Vi bygger det nyckelfria samhället.
www.zesec.com

Om Eminova
Eminova startades 2012 och är en "one-stop-shop" för bolag som efterfrågar högkvalificerad corporate finance-rådgivning. Eminovas kunder är bolag i olika branscher som är noterade eller som står inför en notering. För bolag som ska noteras eller är noterade på Nasdaq First North Growth Market eller Nordic Growth Markets tillväxtmarknad Nordic SME kan Eminova även åta sig rollen som Certified Adviser respektive Mentor. Oavsett behov eller bransch är det gemensamt för Eminovas kunder att de efterfrågar en trygg och effektiv kapitalanskaffningsprocess. Eminovas medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-rådgivning. Eminovas medarbetare har gedigen erfarenhet från olika befattningar på aktiemarknaden och delar en samsyn kring etik, affärsmetoder och respekt för de aktieägarvärden som Eminovas klientföretag representerar. Eminova är en del av Eminovagruppen där även Eminova Partners ingår och tillsammans har Eminovagruppen ett heltäckande erbjudande för bolag i noterad och privat miljö.
www.eminova.se


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540