REG
Zesec of Sweden AB (publ) har genomfört överlåtelse av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Zesec Production AB Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec", "Säljaren" eller "Bolaget") har per 31 oktober genomfört överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Zesec Production AB ("Dotterbolaget" resp...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Zesec of Sweden AB (publ) den 30 oktober 2023 Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma den 30 oktober 2023 kl. 14:00 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattnin...
Zesec tecknar avtal med BRP Systems Denmark Zesec fortsätter sin expansion i Danmark genom att teckna avtal med BRP Systems Denmark.
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) ingår LOI för omvänt förvärv med Avsalt AB Styrelserna för Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" och Avsalt AB har per idag 26 oktober ingått ett LOI för omvänt förvärv där avsikten är att Zesecs börsplats övertas av Avsalt AB.
REG
Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 oktober 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna"), vilka emit...
Zesec expanderar till ytterligare ett land Zesec fortsätter sin internationella expansion tillsammans med Pair AB som nu genomfört den första installationen i Danmark.
REG
Christian Meijer avgår som VD för Zesec of Sweden AB (publ) Efter sex månader som VD för bolaget har Christian Meijer informerat Zesec of Sweden AB (publ) styrelse att han kommer lämna sitt uppdrag. Christian arbetar kvar som VD i bolaget...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, måndagen den 30 oktober 2023 klockan 14.00 i Ze...
REG
Zesec of Sweden AB (publ) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Zesec Production AB Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec", "Säljaren" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med AO Capital AB ("Köparen") om överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag...
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör kontrollbalansräkning Styrelsen i Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, ("Bolaget") har kunnat konstatera att det föreligger en misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av B...
Pair AB tecknar samarbetsavtal med Zesec Pair digitaliserar elbilsladdning och parkering på hotell. Med integrationen av Zesecs molnbaserade tjänst Mobil Passage kommer hotellgäster ha möjlighet till nyckelfritt tillträ...
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO4 Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") emitterade i samband med Zesecs företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023, 115 920 124 Teckningsoptioner av s...
REG
Zesec of Sweden AB (publ) styrelseledamot Peter Hummelblad utträder ur bolagets styrelse Styrelseledamoten Peter Hummelblad har idag anmält egen avgång ur Zesecs styrelse. Skälet grundar sig i den potentiella konflikt som föreligger mellan Peter Hummelblads yrkesmäss...
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) ingår LOI i relation till potentiell inkråmsöverlåtelse där Zesecs inkråm avyttras till AEYE Holding AB Zesec of Sweden AB (publ) (härefter "Zesec") ingår LOI angående potentiell inkråmsöverlåtelse till AEYE Holding AB där AEYE Holding AB förvärvar Zesecs inkråm.
REG
Zesec upptar brygglån Zesec upptar brygglån om sammanlagt SEK 200 000 för att täcka likviditetsbehov under tiden som Bolaget genomgår Due Diligence process för en strukturaffär i syfte att stärka bola...
REG
Zesec of Sweden AB (publ) inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs i teckningsoptioner av serie TO4 Idag den 18 september 2023 inleds beräkningsperioden för fastställande av teckningskurs för teckningsoptionerna av serie TO4 ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med...
Zesecs IoT-teknik öppnar dörrar i Europa Zesec erbjuder molnbaserad skalbar IoT-teknik på riktigt. Det betyder att bolagets produkter och molnbaserade tjänster fungerar lika bra i Sverige som globalt - utan några teknis...
REG
Zesec upptar brygglån Zesec upptar brygglån om sammanlagt SEK 100 000 under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för en strukturaffär samt andra finansieringslösningar i syfte att stärka bolage...

Om Zesec

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission