Pressmeddelanden

Zesec of Sweden AB (publ) lanserar ny hemsida Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" eller "Bolaget" har under februari 2024 arbetat med samt lanserat ny hemsida.
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Q4 2023 Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" eller "Bolaget" har under helåret 2023 avyttrat den operativa verksamheten genom inkråmsöverlåtelse och avser genomföra omvänt förvärv tillsamma...
REG
Zesec of Sweden AB (publ) har genomfört överlåtelse av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Zesec Production AB Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec", "Säljaren" eller "Bolaget") har per 31 oktober genomfört överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Zesec Production AB ("Dotterbolaget" resp...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Zesec of Sweden AB (publ) den 30 oktober 2023 Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma den 30 oktober 2023 kl. 14:00 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattnin...
Zesec tecknar avtal med BRP Systems Denmark Zesec fortsätter sin expansion i Danmark genom att teckna avtal med BRP Systems Denmark.
REG MAR
Zesec of Sweden AB (publ) ingår LOI för omvänt förvärv med Avsalt AB Styrelserna för Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" och Avsalt AB har per idag 26 oktober ingått ett LOI för omvänt förvärv där avsikten är att Zesecs börsplats övertas av Avsalt AB.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Zesec

Webbplats
www.zos.se

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Per Jorlind VD [email protected]