Xintelas stamcellsprodukt XSTEM reparerar skadat ledbrosk i preklinisk modell

Xintela meddelar att bolagets stamcellsprodukt XSTEM® kan återbilda brosk i en preklinisk djurmodell. Studien, som är ett forskningssamarbete med Köpenhamns universitet och som syftar till att öka kunskapen om XSTEMs verkningsmekanismer, bekräftar XSTEMs stora potential i behandling av artros.

Xintela har tidigare visat att bolagets integrin α10-selekterade mesenkymala stamceller har en behandlande effekt på brosk och ben i en post-traumatisk artrosmodell på hästar. I häststudien användes allogena (donerade) häststamceller framtagna från fettväv och selekterade på samma sätt som Xintelas humana stamcellsprodukt XSTEM.

För att få ökad information om XSTEMs verkningsmekanismer har Xintela sedan en tid samarbetat med Prof. Casper Lindegaard och hans forskargrupp på Institutionen för Veterinärmedicinsk forskning vid Köpenhamns universitet. Resultat från samarbetet visar att XSTEM som injiceras i en skadad led i en djurmodell söker sig till broskskadan och bidrar till att reparera skadan bland annat genom att stamcellerna omvandlas till broskceller och producerar ny broskvävnad. Delar av resultaten presenterades nyligen på artroskonferensen OARSI (Osteoarthritis Research Society International) och resultaten i sin helhet förbereds nu för publikation.

- Det här är mycket viktiga resultat som ytterligare bekräftar att XSTEM har rätt egenskaper för att reparera skadat ledbrosk och är en unik produkt inom området. Tidigare studier med andra stamcellspreparationer har ifrågasatt stamcellernas förmåga att själva differentiera till broskceller och att stamcellernas effekt snarare är antiinflammatorisk och immunmodulerande. Våra resultat visar tydligt att XSTEM direkt medverkar till att producera nytt brosk och att XSTEM därför har stor potential att vara en s.k. DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug), d.v.s. en behandling som kan förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket hos artrospatienter och även kunna återbilda ledbrosket. Det finns idag ingen DMOAD på marknaden, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].