REGMAR

Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer

Lund, Sverige, 17 juni 2020 - Xintela har beslutat att nästa inriktning inom onkologiverksamheten blir trippelnegativ bröstcancer, vilket är en aggressiv form av bröstcancer som ofta metastaserar och har dålig prognos. Beslutet baseras på ackumulerade positiva prekliniska resultat som bolagets funktionshämmande antikroppar har visat i cellexperiment och i en validerad tumörmodell.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en aggressiv form av bröstcancer som utgör 10-15 % av alla bröstcancerdiagnoser och som är betydligt mer aggressiv än andra bröstcancerformer genom att den i högre grad metastaserar och oftare ger återfall efter behandling. Aggressiva cancerformer som TNBC är en utmaning för sjukvården och det finns ett stort behov av att hitta nya, bättre riktade behandlingsstrategier som kan öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten för dessa patienter.

Xintela har tidigare meddelat positiva prekliniska resultat på glioblastom, en aggressiv hjärntumör, samt att bolaget utvärderar andra aggressiva cancerformer. Baserat på ackumulerade prekliniska resultat, som visar att bolagets integrin a10-antikroppar hämmar TNBC cellers funktion och minskar tillväxten av TNBC i en validerad tumörmodell, har Xintela nu beslutat att utveckla en riktad behandling för TNBC. Xintela har tidigare lämnat in en patentansökan som täcker användningen av integrin a10-antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer inklusive TNBC.

- De positiva resultaten validerar ytterligare vår patentskyddade målmolekyl integrin a10b1 för behandling av aggressiva cancerformer och är en viktig milstolpe för onkologiverksamheten och vårt dotterbolag Targinta AB. Dessutom har vi identifierat en antikropp som har potentialen att utvecklas till en framgångsrik produkt för behandling av trippelnegativ bröstcancer och andra aggressiva cancerformer, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].