Xintela tecknar avtal med australiensisk CRO för klinisk studie

Xintela meddelar idag att företaget har tecknat ett avtal med GreenLight Clinical, en australiensisk CRO (Contract Research Organization) för att genomföra Xintelas första kliniska studie i människa med stamcellsprodukten XSTEM.

Xintelas första kliniska studie med stamcellsprodukten XSTEM, en kombinerad klinisk fas I/II-studie på patienter med knäartros, kommer att utföras i Australien och planeras att starta under Q4 2021. Xintela har beslutat anlita GreenLight Clinical (GLC), en CRO med huvudkontor i Sydney, Australien, för att genomföra studien och ett kontrakt har nu tecknats.

"Vi är mycket nöjda med att ha valt GreenLight Clinical (GLC) som vår partner i vår kommande kliniska studie. Vi har sedan 2019 haft ett produktivt samarbete med GLC kring regulatoriska frågor och framtagning av kliniska dokument och skapat en god grund för att fortsätta vårt partnerskap när Xintela nu går in i klinisk utveckling av XSTEM. Samtidigt stärker vi bolagets kliniska utvecklingsteam internt för att framgångsrikt driva våra kliniska program framåt", säger Xintelas vd, Evy Lundgren-Åkerlund.

"Vi är mycket glada över att samarbeta med Xintela i XSTEM-OA-studien och ytterligare stärka banden mellan våra respektive organisationer. GreenLight och Xintela delar det gemensamma målet att ta nya och innovativa behandlingar till patienter med stora medicinska behov. I Australiens erkända kliniska forskningsmiljö kommer GreenLights skräddarsydda arbetssätt göra det möjligt för Xintela att snabbt avancera det kliniska XSTEM-programmet. Vi ser fram emot att åter samarbeta med Xintela för att ta stamcellsprodukten till klinik, och vidare", säger GreenLight Clinicals vd, Franz D'Lima.


Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected]