Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden

I en nyligen avslutad studie på hästar visar stamcellsprodukten EQSTEM® signifikant minskad hälta hos hästar med artros till följd av en ledskada, vilket indikerar att produkten kan minska smärtan i leden och förbättra ledens funktion. Xintela tar nu EQSTEM vidare mot marknaden och kommer i dialog med EMA (European Medicines Agency) fastställa vilken kompletterande information som behövs för ett godkännande.

Xintela har tidigare visat att bolagets integrin α10β1-selekterade stamceller från häst, EQSTEM, som är motsvarigheten till XSTEM® för människor, har en behandlande effekt på brosk och ben i en artrosmodell på hästar. För att få ökad information om stamcellernas funktionella effekt har Xintela studerat hälta hos hästar med artros efter en ledskada. Graden av hälta är ett mått på graden av smärta och nedsatt funktion i den skadade leden. Studien har genomförts i samarbete med Professor Casper Lindegaard och hans medarbetare på Institutionen för Klinisk Veterinärmedicin vid Köpenhamns universitet. Resultaten visade att en injektion av EQSTEM i en led med artros efter en ledskada, signifikant minskade hältan hos hästarna jämfört med obehandlade hästar med motsvarande skada.

"Xintela har arbetat med forskning och utveckling av häststamceller sedan bolagets start och vi har varit mycket framgångsrika med våra häststudier. Resultaten har starkt bidragit till utvecklingen av stamcellsprodukten XSTEM för behandling av artros som nu ska testas i kliniska studier på människa och även lagt grunden för utvecklingen av stamcellsprodukten EQSTEM för hästar. De positiva resultaten, det stora behovet av en effektiv artrosbehandling för hästar och att EQSTEM kan komma ut på marknaden betydligt tidigare än XSTEM för människor har lett till att vi går vidare i utvecklingen av EQSTEM tillsammans med Professor Lindegaard", säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Professor Casper Lindegaard kommenterar: "Artros hos häst är mycket vanligt och det saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Den positiva behandlingseffekt som Xintelas hästprodukt EQSTEM uppvisar på hälta hos hästar med artros är mycket övertygande och visar att EQSTEM har stor potential att bli en effektiv behandling. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet med Xintela för att ta EQSTEM vidare mot marknaden".

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].