REGMAR

Xintela konverterar lån om ca 8 MSEK och tar in nytt lån om 10 MSEK

Lund, Sverige, 27 december 2019 - Xintela meddelar att det lån om ca 8 MSEK som erhölls från Bauerfeindkoncernen nu konverteras till aktier till kursen 6 SEK/aktie. Samtidigt tar Xintela in ett nytt lån om 10 MSEK från nya långivare.

Antal aktiekapital och aktier efter konvertering
Konverteringen innebär att aktiekapitalet i Xintela ökas med 39 541,08 SEK från 1 184 121,24 SEK till 1 223 662,32 SEK. Det totala antalet aktier och röster ökar med 1 318 036 från 39 470 708 till 40 788 744.

För mer information om lånet från Bauerfeind-koncernen, se pressmeddelandet från 5 november: http://xintela.se/pressmeddelanden/xintela-erhaller-lan-om-ca-8-msek

Nytt brygglån
Xintela tar upp ett nytt lån om 10 MSEK från sex nya långivare. Det nya lånet om 10 000 000 SEK löper med en månatlig ränta om 1,5 % och förfaller till betalning senast den 28 juni 2020. Finansiell rådgivare avseende lånet är Corpura Fondkommission AB.

- Det nya brygglånet stärker vår kassa på ett snabbt och effektivt sätt samtidigt som det ger oss den tid vi behöver för att landa en optimal långsiktig finansieringslösning, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 December 2019.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].