REGMAR

Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för kvalitetssäkring av broskcellsbaserade produkter

Lund, Sverige, 29 juli 2020 - Xintela meddelar idag att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.

Xintelas patentansökan 16/387,172 i USA skyddar användningen av bolagets cellytemarkörer - integrin 101 och integrin 111 - för utveckling och kvalitetssäkring av broskceller som används för regenerering av ledbrosk vid behandling av ledbroskskador.

-Det här är ett mycket glädjande besked som visar hur vi innovativt fortsätter bredda användningen av våra integrinmarkörer och i detta fall för utveckling och kvalitetssäkring av högkvalitativa broskcellsprodukter. Patentet validerar ytterligare vår markörteknologiplattform inom cellterapi och har ett stort värde i diskussioner med möjliga samarbetspartners och licenstagare för den viktiga amerikanska marknaden, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela har tidigare rapporterat om bolagets analytiska metod för broskceller, XACT (Xintela Assay for Cell Therapy), som gör det möjligt att mäta kvalitet och renhet av av broskcellspreparationer och även selektera fram högkvalitativa broskceller för reparation av skadat ledbrosk. Xintela har tidigare validerat metoden i samarbete med bolag som utvecklar broskcellsbaserade cellterapier.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].