REGMAR

Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan

Lund, Sverige, 7 januari 2021 - Xintela meddelar idag att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS).

Xintelas patentansökan 15/550,837 i USA skyddar bolagets målmolekyl integrin 101 för antikroppsbaserad behandling av tumörer i CNS inklusive glioblastom. Bolaget har nu erhållit Notice of Allowance som innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det att vara giltigt till och med 2036. Under 2020 godkändes motsvarande europeiska patentansökan av Europapatentverket (EPO).

- Det här är ett mycket glädjande besked som tillför ett betydande värde till vår onkologiverksamhet samt breddar och förstärker Xintelas patentskydd inom onkologi på den viktiga amerikanska marknaden, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela har tidigare rapporterat att bolagets målsökande ADC (Antibody-Drug Conjugate) antikroppar har celldödande effekt på glioblastomceller både i cellstudier och i en djurmodell. Resultaten har publicerats i tidskriften Cancers (2019, Vol. 11, s. 587). Dessutom meddelade Xintela i december 2019 att bolagets funktionsblockerande antikroppar har tillväxthämmande effekt på glioblastom i en preklinisk studie.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2021 kl 08:30 CET.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM®) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].