Xintela bildar dotterbolag i Australien

Xintela har bildat ett helägt dotterbolag, Xindu Pty Ltd, i Australien som ska administrera bolagets kommande kliniska studie på artrospatienter.

Xintela har tidigare meddelat att bolaget planerar för en klinisk studie (Fas I/IIa) i Australien där stamcellsprodukten XSTEM® ska testas för behandling av ledsjukdomen artros. XSTEM, som baseras på selekterade och kvalitetssäkrade mesenkymala stamceller, produceras i Xintelas godkända GMP-anläggning. Xindu har bildats för att administrera projektet.

- Bildandet av Xindu är en viktig del av våra förberedelser inför studiestarten i Australien senare under året. Vi ser nu framemot att starta vår första kliniska studie med XSTEM, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-46