REG

Ny styrelse har utsetts i Targinta AB

Xintela AB meddelar att ny styrelse har utsetts i Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB. Jeffrey Abbey, Karin Wingstrand och Maarten de Château har valts som nya styrelseledamöter. Gregory Batcheller, styrelseordförande, och Evy Lundgren-Åkerlund är sedan tidigare medlemmar i Targintas styrelse. Gunnar Telhammar avgår som styrelseledamot i Targinta.

Utnämningen av en ny styrelse i Targinta är en del i förberedelserna för den sedan tidigare kommunicerade målsättningen att Targinta ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag.


Jeffrey Abbey, född 1962, har mer än 20 års erfarenhet från den biologiska läkemedelsindustrin och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehandlingar, bland annat som VD för Argos Therapeutics, ett kliniskt immunonkologibolag som han introducerade på amerikanska Nasdaq. Innan rollen som VD var Jeffrey affärschef på Argos.
Övriga pågående uppdrag: VD för Novadip Biosciences samt operativ chef på ImmunOs Therapeutics.
Utbildning: MBA och JD från University of Virginia och en BS i matematik och ekonomi från Brown University.

Karin Wingstrand, född 1957, är rådgivare inom Life Science-industrin. Hon har tidigare varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl som global chef för AstraZenecas farmaceutiska och analytiska forskning och utveckling. Hon har även varit styrelseledamot i Swecure AB, Adenovir Pharma AB och Aqilion AB samt styrelseordförande i Mevia AB.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Xintela AB, T-bolaget Aktiebolag, Xbrane Biopharma AB, Histolab Products AB, Winkon Holding AB och Integrum AB.
Utbildning: Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Maarten de Château, född 1963, har bred erfarenhet från arbete inom läkemedelsbranschen. Maarten har arbetat som finansiell analytiker avseende bioteknik och läkemedel på Aragon Fondkommission och Swedbank Markets, som medicinsk rådgivare vid Sanofi-Aventis och som medicinsk direktör vid Biovitrum/Sobi. Därutöver har han grundat och varit VD i Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals, samt varit styrelseledamot i OxThera AB, Addbio AB, Gesynta Pharma AB ochEvident Life Försäkring AB.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Atrogi AB, styrelseledamot i Xintela AB, Beactica Therapeutics AB, Cavis Technologies AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm Biotech AB och Amarna Holding BV. VD i Sixera Pharma AB, Buzzard Pharmaceuticals AB och MetaCurUm Biotech AB.
Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen från Lunds universitet.


Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].

Om Targinta
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar nyskapande terapeutiska antikroppar mot aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Produktportföljen består av den prekliniska läkemedelskandidaten TARG10, en humaniserad funktionsblockerande antikropp riktad mot intergrin α10β1. Därutöver innehåller portföljen ett prekliniskt forskningsprogram som syftar till framtagande av en cellgiftsbestyckad antikropp (ADC) riktad mot intergrin α10β1. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.