Vilhelmina Mineral och Joma Næringspark i samarbete kring utveckling av Jomafältet i Norge

Vilhelmina Mineral AB och det norska lokala utvecklingsbolaget Joma Næringspark AS har ingått avtal om samarbete kring utveckling av Jomafältet beläget i Røyrvik kommun i Nord- Trøndelag. Målet med samarbetet är att via det nybildade samriskbolaget Joma Gruver AS utveckla Jomafältet i syfte att identifiera ytterligare mineralresurser och att återstarta gruvverksamhet.

Jomafältet innehåller bl a de tidigare gruvorna Grong Gruber AS i Joma och Gjersvik som under driftsperioden 1972 till 1998 som mest sysselsatta ca 130 anställda och producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Tillsammans uppskattas de idag innehålla ytterligare mineralresurser om minst ca 5,5 miljoner ton koppar och zinkmalm. Vidare finns i området ytterligare satelitprojekt och flera zoner som är identifierade som högintressanta vad gäller ytterligare prospektering.

Det avtal som nu har ingåtts innebär att Joma Næringspark till det nybildade bolaget Joma Gruver tillskjuter samtliga innehavda rättigheter inom Jomafältet i form av undersökningstillstånd och en till det norska mineraldirektoratet inlämnad ansökan om utvinningsrätt (första steget i en norsk motsvarighet till bearbetningskoncession). Samtidigt förbinder sig Vilhelmina Mineral genom avtalet att investera kapital för att möjliggöra utveckling av projektet.

Vilhelmina Mineral är gruvutvecklingsbolag vars svenska huvudprojekt är den f d gruvan Stekenjokk, belägen i Västerbotten. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden och minst lika mycket bedöms finnas kvar att bryta.

Joma Næringspark är ett utvecklingsbolag vars övergripande mål är fler arbetsplatser och ökad aktivitet i Røyrvikområdet. För Joma Næringspark betyder avtalet att Røyrvik får en aktiv samarbetspartner i arbetet med att skapa mer aktivitet i en fjällbygd som har stort behov av nya arbetsplatser. Mineraler har under flera år varit ett satsningsområde for utvecklingsbolaget och Røyrviks kommun. Genom malmletning har man identifierat intressanta områden där det nu planeras diamantborrning under 2017.

Røyrvik och Vilhelmina den 20 april 2017

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, Ordförande, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25

Odd Mikkelsen, Verkställande Direktör, Joma Næringspark, tel. +47-90 06 57 55


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.