Vilhelmina Mineral AB (publ) utser ny ordförande

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") har utsett ledamoten Scott Moore till ny ordförande av styrelsen. Scott Moore representerar kanadensiska ägaren Vilhelmina Minerals Inc. som indirekt kontrolleras av kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Moore ersätter tidigare ordförande Michael Timmins som lämnar sin befattning inom Forbes & Manhattan och därmed även övriga uppdrag inom Forbes & Manhattans portföljbolag.

Scott Moore har suttit i Bolagets styrelse sen Forbes & Manhattans investering under 2017. Scott Moore har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl a råvaruindustrin. Nuvarande positioner omfattar COO i kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan, CEO i guldbolaget Euro Sun Mining (noterat på TSX - Toronto Stock Exchange) och ordförande i kopparbolaget Copper One (noterat på TSX). Moore var tidigare CEO i Dacha Strategic Metals och har lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter inom gruvbranschen. Moores utbildning omfattar Bachelor of Arts från Toronto University och en MBA från Kellogg School of Management.

"Vi välkomnar Scott Moore som ny ordförande och vet att han i den rollen kommer att tillföra stor kunskap inom såväl operativa som finansiella delar av verksamheten. Samtidigt vill vi tacka avgående ordföranden Michael Timmins för hans värdefulla insatser för Bolaget" säger Peter Hjorth, VD för Vilhelmina Mineral AB (publ).

Stockholm den 30 januari 2019

För ytterligare information:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.