REG

Vilhelmina Mineral AB (publ) har kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har till ansvarig myndighet Bergstaten lämnat in en omfattande komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi som rör tillstånd att bryta koppar och zink. Bolaget vidhåller i sin komplettering att bearbetningskoncession bör meddelas för bägge mineraliseringarna.

I Bergsstatens ärende nr BS 22-906-2011 respektive BS 22-907-2011, angående Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession avseende områdena Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1 i Vilhelmina kommun, Västerbottens län, och Strömsunds kommun, Jämtlands län, har nu Bolaget inlämnat en omfattande komplettering. Bergsstaten hade begärt att Bolaget skulle komplettera ansökan med svar på frågor rörande påverkan på rennäring och närliggande Natura 2000-område. Bolaget argumenterar i sin komplettering av koncessionsansökan att föreslagen säsongsvis gruvverksamhet under vintertid innebär att en samexistens mellan rennäring och gruvverksamhet inom området är möjlig. Detta möjliggör att bägge dessa riksintressen kan säkerställas. Vidare anser Bolaget att det inlämnade underlaget för ansökan och erfarenheter från tidigare brytning visar att de intressen som finns inom närliggande Natura 2000-område, inte kommer att påverkas negativt.

För ytterligare information:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.