REG

Valberedning utsedd i Unibap AB (publ.)

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 20 april 2023.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september 2022. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen har vidare rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2023, har följande sammansättning:

- Peter Lindell, valberedningens ordförande, utsedd av Cidro Förvaltning AB

- Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur

- Andras Vajlok, representerar eget innehav

Därutöver kommer Ingrid Engström, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande, [email protected], eller per brev till följande adress:

Unibap AB, att: Valberedningen, Ågatan 16, 753 09 Uppsala.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Uppsala 2022-10-18

För mer information, vänligen kontakta:

Ingrid Engström

Styrelsens ordförande

[email protected]

+46 72 545 60 05

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA