Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)
Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)
Anmälningssedel utan företräde
Villkor för teckningsoptioner 2018/2019
Anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019
Inbjudan till teckning av units i Unibap - tilläggsprospekt
Inbjudan till teckning av units i Unibap - emissionsfolder
Anmälningssedel för teckning av units med företräde
Anmälningssedel för teckning av units utan företräde
Inbjudan till teckning av units i Unibap
Bolagsbeskrivning
Anmälningssedel för teckning av aktier i Unibap i samband med nyemission inför listning på Nasdaq First North
Inbjudan till teckning av aktier i Unibap

Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA