REG MAR
Bokslutskommuniké januari - december 2023 Oktober - december 2023 • Nettoomsättning uppgick till 9 629 KSEK (6 215) • Rörelseresultatet uppgick till -13 272 KSEK (-10 697) • Resultat efter finansiella poster uppgick til...
Inbjudan till presentation av Unibaps delårsrapport Q4 2023 torsdag den 8 februari 2023 Den 8 feburari publiceras Unibaps delårsrapport för Q4 2023. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte torsdag den 8 februari kl. 12.00 där VD Johan Åman och CFO Em...
REG
Unibap receives an order from Hawaii Space Flight Laboratory for NASA's HyTI-2 ACMES satellite mission Unibap AB (publ) has received an order for the onboard payload data handling computer to the ACMES mission (the second NASA Hyperspectral Thermal Imaging satellite mission also d...
REG
Unibap AB utser Emil Rönnbäck till ny CFO Emil Rönnbäck kommer att tillträda som CFO för Unibap från och med 2024-01-08. Emil Rönnbäck kommer närmast från Svea Solar och före det från Plantagen. Unibaps nuvarande CFO Jen...
REG MAR
Delårsrapport januari - september 2023 Juli - september 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 23 745 KSEK (2 992) • Rörelseresultatet uppgick till 9 512 KSEK (-12 151) • Resultat efter finansiella poster uppgick till...
REG MAR
Unibaps israeliske kund har valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt Unibaps israeliske kund har valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt i enlighet med klausuler i gällande avtal. Beslutet är inte hänförligt till Unibaps prestation, utan med...
Inbjudan till presentation av Unibaps delårsrapport Q3 2023 tisdag den 21 november 2023 Den 21 november publiceras Unibaps delårsrapport för Q3 2023. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte tisdagen den 21 november kl. 12.00 där VD Johan Åman och CFO...
REG MAR
Unibap receives an order for a SpaceCloud® solution for an in-space servicing mission. Unibap AB (publ) has received an order for onboard edge-computing for a US satellite servicing mission. The order is for Unibap's SpaceCloud® iX5 platform, valued at USD 410,000...
REG
Unibap tillförs cirka 85 MSEK i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ry...
REG
Unibap raises approximately SEK 85 million in the rights issue NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,...
REG MAR
Unibap offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ry...
REG MAR
Unibap announces preliminary outcome of the rights issue NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,...
REG
Unibap publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ry...
REG
Unibap publishes prospectus in connection with the rights issue NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA,...
Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ) måndag den 9 oktober 2023 Såsom beslutat på extra bolagsstämma i Unibap den 2 oktober 2023, kommer Unibap att genomföra en företrädesemission av units till ett värde av 85,1 MSEK. Teckningsperioden löper...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN UNIBAPS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 2 OKTOBER 2023 Uppsala, 2 oktober 2023. Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har i dag hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman i Unibap fattade, bland annat, följande beslut.
REG
Unibap AB receives follow-on order from a Japanese customer for SpaceCloud® solutions. Unibap AB (publ) has received a follow-on order for SpaceCloud® iX10 solutions from a Japanese end-user through the company's re-seller NASAM K.K. The value of the order is KEUR...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Unibap AB (publ) Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 2 oktober 2023 klockan 14:00, i Bolagets lokaler på Västra Å...

Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA