Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 29 februari 2020. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen har vidare rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

· Ulrik Grönvall, valberedningens ordförande och utsedd av Swedbank Robur

· John Fällström, eget innehav

· Andras Vajlok, eget innehav

Därutöver kommer Hans Enocson, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande, [email protected], eller per brev till följande adress: Unibap AB, att: Valberedningen, Kungsängsgatan 14, 753 22 UPPSALA.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Uppsala 2020-04-20

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Enocson

Styrelsens ordförande

+46 70 628 61 94

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA