Unibaps projekt "Perfect Data" beviljas projektmedel från VINNOVA

Unibap har beviljats projektmedel från Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i små och medelstora företag. Unibap kommer i projektet att vidareutveckla sitt system för att skapa artificiella operatörer, Intelligent Vision Platform, i syfte att ytterligare öka produktiviteten hos våra kunder. Projektet samfinansieras av Vinnova och Unibap varav Vinnova bidrar med 1 833 905 kr och Unibap med 1 833 905 kr för ett totalt projektvärde på 3 667 810 kronor. Projektet löper över 12 månader med start mars 2021.

Vinnova beviljar ansökan med motiveringen "ansökan beskriver ett projekt som bygger på en innovation med stor ekonomisk potential. Vidare är resonemanget kring projektets betydelse för företagets fortsatta utveckling, samt företagets plan för fortsatt finansiering och kommersialiseringsprocess, och för hantering av immateriella tillgångar, trovärdiga. Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt. Projektbudgeten bedöms vara trovärdig. Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, samt kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål".

Unibap erbjuder idag visuell uppfattning och maskininlärningsfärdigheter vilket möjliggör människoliknande agerande. Inom ramen för projektet kommer vi att utveckla och testa en AI- och molnbaserad plattform med icke-driftskritiska tjänster i syfte att öka förståelsen om kundens produktion och ge verktyg att hitta rotorsak. Vi har tidigare nöjt oss med att hitta defekter, nu vill vi ta steget att förutsäga dem. Målet är att kunna förbättra produktionsavkastningen med ca 5%. Redan insamlad produktionsdata och statistik hos en befintlig kund kommer att användas i projektet.

- Vi är mycket glada över att få starta projektet som ger oss möjligheter att accelerera vår utveckling och att satsa på nya värdeskapande funktioner för att bygga utökade kundvärden. Vi får även vara med och bidra till att utveckla Sveriges innovations- och konkurrenskraft inom industrin, säger Anders Blomberg, VD Unibap.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA